บริการของที่นี่มีทั้ง ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ได้ ดูแลผู้ที่ต้องการพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูหลังออกจากโรงพยาบาล ดูแลผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ แผลกดทับ ดูแลผู้เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต หัวใจ เบาหวาน ความดัน ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม พาร์กินสัน ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิต โรคหลอดเลือดในสมอง โรคไต เบาหวานความดันโลหิต ดูแลผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ ดูแลผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด

1140937
  • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด

  • มีจุดมุ่งหมายเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ควบคุมดูแลและแนะนำโดย แพทย์ พยาบาล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะ 

  • ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสบาย เงียบสงบเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ผู้พักฟื้นโดยเฉพาะ 

     บริการของที่นี่มีทั้ง ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ได้ ดูแลผู้ที่ต้องการพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูหลังออกจากโรงพยาบาล ดูแลผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ แผลกดทับ ดูแลผู้เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต หัวใจ เบาหวาน ความดัน ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม พาร์กินสัน ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิต โรคหลอดเลือดในสมอง โรคไต เบาหวานความดันโลหิต ดูแลผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ ดูแลผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด

ภาพบรรยากาศที่พัก ร่มรื่น.

ดูแลผู้สูงอายุเสมือนญาติ อย่างใกล้ชิด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศุนย์ดูแลผู้ป่วย บ้านพักคนชราราคาประหยัด 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย กรุงเทพ นนทบุรี ปากเกร็ด 
ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน 
084-149-1492 , 086-902-9070
 
 
     
 
     
 
          
 
     
 
 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย กรุงเทพ นนทบุรี ปากเกร็ด 
ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน 
084-149-1492 , 086-902-9070

        ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นสถานที่หรือองค์กรที่มุ่งเน้นให้การดูแลและการสนับสนุนที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอิสระในการดำเนินชีวิตประจำวัน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีบทบาทที่สำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงดูแลด้านสังคม พวกเขามักจะมีทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วยเหลือทางสังคม และผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

       ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีบริการหลากหลายประเภท เช่น การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี การให้การพยาบาลทางบ้าน การส่งเสริมการออกกำลังกายและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย การจัดกิจกรรมสังคมและกิจกรรมที่เพื่อสร้างความบันเทิงแก่ผู้สูงอายุ เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ การเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยว

ศูนย์​ดูแล​ผู้สูงอายุ​ ผู้ป่วย​พักฟื้น​ เริ่มต้น​ 12,000​ บาท​ โทร​ 0841491492

สุขสบาย เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยเรื้อรังต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ห้องพักสะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน

Engine by shopup.com