บริการของที่นี่มีทั้ง ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ได้ ดูแลผู้ที่ต้องการพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูหลังออกจากโรงพยาบาล ดูแลผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ แผลกดทับ ดูแลผู้เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต หัวใจ เบาหวาน ความดัน ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม พาร์กินสัน ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิต โรคหลอดเลือดในสมอง โรคไต เบาหวานความดันโลหิต ดูแลผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ ดูแลผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด

803802
  •  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด

     

             มีจุดมุ่งหมายเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ควบคุมดูแลและแนะนำโดย แพทย์ พยาบาล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะ              ให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสบาย เงียบสงบเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ผู้พักฟื้นโดยเฉพาะ 

                                                                                   
   บริการของที่นี่มีทั้ง ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ได้ ดูแลผู้ที่ต้องการพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูหลังออกจากโรงพยาบาล ดูแลผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ แผลกดทับ ดูแลผู้เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต หัวใจ เบาหวาน ความดัน ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สมองเสื่อม พาร์กินสัน ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิต โรคหลอดเลือดในสมอง โรคไต เบาหวานความดันโลหิต ดูแลผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ ดูแลผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศุนย์ดูแลผู้ป่วย บ้านพักคนชราราคาประหยัด
ภาพบรรยากาศที่พัก ร่มรื่น.
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย กรุงเทพ นนทบุรี 
ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน
084-149-1492 ,   086-902-9070                                               
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย กรุงเทพ นนทบุรี 
ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน  
084-149-1492 ,   086-902-9070                                               
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย กรุงเทพ นนทบุรี 
ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน
084-149-1492 ,   086-902-9070                                               
ดูแลผู้สูงอายุเสมือนญาติ อย่างใกล้ชิด.
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย กรุงเทพ นนทบุรี 
ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน
   084-149-1492 ,   086-902-9070   
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย กรุงเทพ นนทบุรี
ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน
084-149-1492 ,   086-902-9070
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย กรุงเทพ นนทบุรี 
ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน
084-149-1492 ,   086-902-9070
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย กรุงเทพ นนทบุรี ปากเกร็ด
ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน
   084-149-1492 ,   086-902-9070
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา ศูนย์ดูแลผู้ป่วย กรุงเทพ นนทบุรี 
ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท/เดือน
 084-149-1492 ,   086-902-9070

ศูนย์​ดูแล​ผู้สูงอายุ​ ผู้ป่วย​พักฟื้น​ เริ่มต้น​ 13,000​ บาท​ โทร​ 0841491492

สุขสบาย เนอร์สซิ่งโฮม บ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยเรื้อรังต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ห้องพักสะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน

Engine by shopup.com